Salata od tune s kineskim kupusom

Ima mnogo jela od kupusa koje volimo i koje zahtijevaju da joj stari rezani na male, male trake. Èak i priprema kiselog kupusa za zimu u velikoj mjeri zahtijeva rezanje li¹æa kupusa - a kada se duboko trenira jednostavnim no¾em, ne morate nikome reæi tko ga je ikada koristio. Postoji mnogo ureðaja za vjenèanje u trgovini kuæanstva, ¹to nam uvelike pojednostavljuje pobolj¹anje tipiènih kuænih aktivnosti koje se pripremaju u svakom domu.

Bigos, ili knedle s kupusom ili juhom od kupusa zahtijevaju kori¹tenje kiselog kupusa izrezanog na tanke trake. Naravno, u trgovini mo¾emo postiæi gotov, veæ rezani kupus, meðutim, mnogi ¾ele sami pripremiti kiseli kupus, jer je model vrt u kojem ima povræe. Takvim ljudima æe sigurno pomoæi rezaè kupusa. Ni¹ta ga neæe promijeniti u normalnoj uporabi. Stoga, ako volimo jela od kupusa, koliko bismo trebali biti u isku¹enju da sami pripremimo takvu sila¾u, ¹to æe nam dati ne samo zadovoljstvo izvoðenjem, nego prije svega ukusnim, savr¹eno iskusnim sastojkom mnogih jela koja volimo.

Napokon se budi s vlastitom pripremom za oèuvanje, u uspjehu kupusa, dokazuje potrebu da ga se re¾e na manje komade, re¾e rezance i narezuje kupus - upotrebom no¾a ova je aktivnost fizièki opasna i stvorit æe obeshrabrenje za pripremu kupusa, ili ukusne i ¹iroke vitamine. A onda to ne bi bilo ba¹ prikladno za va¹e zdravlje! Kupnja elektriènog rezaèa krumpira na blagajnu ko¹ta oko 2-3 tisuæe zlota, ali je prilièno mnogo kada je za potrebe malog kuæanstva, meðutim, u uspjehu delikatesnog poduzeæa ili kolektivne prehrane potrebno trenutno ulaganje. Zasigurno æe platiti u obliku profita od prodaje ukusnih salata ili starog poljskog jezika, napravljenih od osnova bigosa, koji voli da svi koji su ikada bili u nadi da æe to provjeriti.