Otpra iti katowice

ATEX Direktiva uspostavlja kako bi se osigurao slobodan protok proizvoda koji su sadr¾ani u odredbama ovog dokumenta na Trgu Europske unije. Osim toga, cilj je smanjiti i precizno ukloniti rizik kori¹tenja alata ili za¹titnih sustava u potencijalno eksplozivnim podruèjima, te koja oprema ili organizmi nisu prilagoðeni posljednjem.

Direktiva definira osnovne zahtjeve atexa u odjelu za sigurnost i zdravlje u eksplozivnim podruèjima. Ti se zahtjevi prvenstveno odnose na potencijalne izvore koji mogu zapaliti alate u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Koristi se istovremeno za za¹titne sustave koji se sami sastavljaju tijekom eksplozije. Zadatak tih za¹titnih stilova je prije svega zaustaviti eksploziju ¹to je prije moguæe ili ogranièiti posljedice njezina ponavljanja. Zahtjevi Atex-a primjenjuju se istovremeno na sigurnosnu opremu. Ovaj ureðaj je bolestan sa sigurnim ureðajima i samostalnim za¹titnim sustavima, koji su zapetljani eksplozivom. Atex zahtjevi u isto vrijeme uzimaju u obzir dijelove i podsklopove koji nisu u izgledu obavljanja neovisnih funkcija. Meðutim, oni su va¾ni prije svega zato ¹to spadaju u sigurnost da su i ureðaji i za¹titne metode.Samo oni proizvodi koji su ukljuèeni u zahtjeve nove Direktive o rje¹enjima, a koji prije svega zadovoljavaju te potrebe, mogu se staviti na tr¾i¹te diljem Europske unije.Odredbe ATEX direktive odnose se samo na nove proizvode koji se prvi put stavljaju u promet. To se odnosi i na one koje se provode na temelju Europske unije, kada i koje se uvoze u Europsku grupu.ATEX direktiva ukljuèuje:- novi proizvodi se grade u EU,- 'novi proizvodi',- novi ili rabljeni proizvodi uvezeni iz igre Europske unije,- drugi proizvodi takoðer "kao novi" oznaèeni od osobe koja nije njihov stari proizvoðaè.