Osposobljavanje motivirajuaeih zaposlenika

Mesni proizvodi nazivaju se raznim mesnim proizvodima od izmrvljenog materijala, promjene dimljenog mesa su mesni proizvodi od istog komada suhog mesa. Postupak otvrdnjavanja je tehnolo¹ki proces koji se sastoji u djelovanju slane vode ili mje¹avine za su¹enje mesa, a uèinak procesa je bilje¾enje boje i stvaranje karakteristiènog okusa i arome mesa. Veletrgovina suhomesnatih proizvoda, zahvaljujuæi lijeèenju, produ¾uje trajnost na¹ih proizvoda zaustavljanjem rasta patogenih i gnojnih bakterija. Kao rezultat toga, kupci mogu du¾e u¾ivati u okusu svojih omiljenih proizvoda od mesa, ne brinuæi se da æe se oni unatoè tome hladiti.

Meðu najveæim obraðenim mesom koje prodaju kobasice, postoji tipièna ¹unka, obièno svinjskog podrijetla. ©unka se kupuje sa stra¾nje strane svinje ili divlje svinje, a to je delikatesni proizvod koji se nudi kao rashlaðeni ili smrznuti materijal sa ili bez kostiju. Ispravna boja mi¹iæa u pr¹utu trebala bi se uklopiti u svijetlo ru¾ièastu do crvenu, a masti u bijelu boju, s kremastom ili ru¾ièastom bojom. Druga vrsta kobasica, najpopularnija meðu poljskim potro¹aèima, kobasica je poznata u cijelom svijetu. Pa, klasièna kobasica nije ni¹ta drugo nego soljena, mljevena svinjetina s dodatkom zaèina i stavljena u celulozno kuæi¹te ili crijevo.

Specifièni klimatski uvjeti u njegovoj zemlji doveli su do posljednjeg, da je u Poljskoj kobasica bila fiksirana pu¹enjem umjesto prirodnim procesom su¹enja, kada je u sredozemnim podruèjima s ni¾om vlagom. Ponekad su veletrgovci kobasicama kao kobasice bili odreðeni delikatesno-delikatesnim proizvodom koji je uzrokovao ne samo svinjetinu, veæ i velike dodatke mesa drugih ¾ivotinja za klanje (npr. Govedina, konjsko meso, janjetina, perad, zec, nutrija ili magarac. Razlog za takve radove su ekonomski razlozi, jer se svinjetina smatrala skupom sirovinom, a njezin nedostatak nadopunjen je raznim vrstama mesa. U tom rje¹enju, stereotip da se salame proizvode od magareæeg mesa, hrenovki od nutrije, kabanos od konjskog mesa, te kobasice sadr¾e perad, ovjekovjeèenu do posljednjih trenutaka.