Kazna od zurbe

Vatra je izuzetno razorna sila. Kada u neposrednoj mogućnosti pronađe tvari pogodne za spaljivanje, on ih podvrgava savršenom uništenju. Neplanirani proces izgaranja može pokriti gotovo sve materijale koje imamo - krute tvari, tekućine i plinovi. Ovisno o materijalu koji se spaljuje, za gašenje požara koriste se druge metode gašenja. Najpopularnija je voda. Međutim, ne može se koristiti svaki primjer. Požari i prašci često se uzimaju u požarima.Manje je popularno preporučiti paru da gasi vatru i spriječiti njeno širenje. Manja popularnost para vjerojatno proizlazi iz činjenice da se može povezati samo u zatvorenim stanovima i samo za gašenje određenih požara. Para kao materijal za gašenje požara nije korisna za dokazivanje gašenja gorućih šuma. Ne opisuje da ga ne možete koristiti pri gašenju drva. Para je aktivno rješenje, između ostalog, tijekom požara u sobama za sušenje drva, međutim, površina ne može biti 500 četvornih metara.Postupak gašenja s parom se sastoji od prijenosa pod tlakom u područje požara. Kao rezultat toga, dolazi do razrjeđivanja zapaljivih plinova koji se dižu u njegovom području, smanjuje se koncentracija kisika, što zauzvrat čini njegov razvoj nemogućim, a nakon nekoliko minuta požar se gasi. Par se prilagođava ne samo gašenju požara čvrstih predmeta, nego i tekućina i plinova. U nedavnim primjerima, požar se mora širiti samo u zatvorenom prostoru. U otvorenom području, vodena para gubi svoju učinkovitost kao metodu gašenja požara.